Od Prešerna do mimoze

Tradicionalni umetniški poklon ob dnevu slovenske kulture in dnevu žena
Omaggio culturale per la Giornata della cultura slovena e per la Festa della donna

sobota – sabato 19. 3. 2016 ob – alle 20.00

Kulturni dom na Bukovju v Števerjanu –
Casa della cultura a Bucuie (S. Floriano del Collio)

zbor – coro MALI BRIŠKI SLAVČKI
Recitatorji – recitatori ODER MLADIH
Ženski pevski zbor – Coro femminile KRAS

Priložnostni govor – discorso celebrativo
TINA NOVAK SAMEC

Fotografska razstava – Mostra fotografica
Ženski pogledi – Obiettivo femminile

Razstavljata – Espongono
ANJA ČOP – CHIARA SREBERNIC

Kritična beseda – Nota critica
LORELLA KLUN