PRIVACY

IZJAVA GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Kulturno društvo »FOTO KLUB SKUPINA 75«  – Korzo Verdi 51/int. – 34170 Ghttp://www.skupina75.it/privacy/attachment/pdf_file_icon_32x32/orica – dav. št. 91009330316

 

Upravljavec podatkov Kulturno društvo »FOTO KLUB SKUPINA 75«

 

Obdelovalec: Pittoli Silvano, predsednik Kulturnega društva »FOTO KLUB SKUPINA 75«

 

Izjava v skladu z zak. odl. št. 196/2003 z informacijami iz 13. in 14. čl. Direktive EU 679/2016

 

Zahvaljujemo se vam za posredovane osebno podatke in vas obveščamo o namenih in načinih obdelave. Podatki se zbirajo pri interesentu.

 

Nameni obdelave

 

Upravljanje osebnih podatkov za davčne namene, spoštovanje zakonsko določenih obveznosti, uresničevanje institucionalnih ciljev združenja (posredovanje izvajanih storitev in storitev, ki bi se lahko izvajale, sporočanje datumov, določenih za sestanke združenja), uporaba zvočnega in video gradiva, ustvarjenega med dogodkom. Nameni obdelave podatkov so tesno povezani z izvajanjem odnosa z društvom.

 

Natančneje:

 

 1. E-novice – pošiljanje izjav na e-naslov, ki ste ga navedli.
 2. Dejavnosti društva – poročanje, priprava storitve, specifične informacije sodelavcem / prostovoljcem / zaposlenim v društvu, dejavnosti, ki jih zahteva zakonodaja.
 3. Rekreacijske in / ali rekreativne aktivnosti – organizacija izletov, priprava poti glede na potrebe interesentov ter morebitno najemanje podjetij, specializiranih za pripravo obrokov, promocija dejavnosti društva prek interneta.
 4. Raziskovalne dejavnosti – raziskovalne dejavnosti in statistike, ki so namenjene tudi komuniciranju z zunanjimi organi, se izvajajo le na anonimnih podatkih, iz katerih ni mogoče razbrati komu pripadajo.
 5. Delovne aktivnosti – obračunavanje plač, izvajanje obveznosti iz davčne, civilne, kazenske in delovne zakonodaje tudi v smislu preprečevanja nesreč in varovanja zdravja delavcev.
 6. Dejavnosti socialnega spodbujanja – pošiljanje sporočil, tudi preko tiska / interneta / radia / televizije, da se aktivira promocija društva, tudi z dodeljevanjem priznanj članom (npr. v primeru donacij, posebnih dogodkov) – NI OBVEZNO

 

Način obdelave

 

Podatke obdelujemo ročno, shranjujemo jih v svoji papirni evidenci, obdelujemo s pomočjo svojega računalniškega sistema, na katerem se shranjujejo skupaj z vsemi podatki in povezanimi izjavami ali pritožbami, kar velja tako za tekoče leto, kot tudi za storitve, ki so vam bile na razpolago v prejšnjih letih. Dokumenti se shranjujejo za čas, določen v italijanskem ali evropskem pravu, ki predvideva hrambo dokumentov (npr. računovodske, davčne dokumentacije itd.) za čas, ki je nujno potreben za upoštevanje veljavnih predpisov ali za zaščito pravic društva ali interesenta (npr. zahtevana dokumentacija, ki dokazuje članstvo v društvu v preteklosti za osebne namene interesenta), razen če pred tem obdobjem preneha uporabljati naše storitve ali preneha dejavnost, v tem primeru boste morali sami zahtevati papirno dokumentacijo in morebitni izbris samih dokumentov iz našega informacijskega arhiva. V tem primeru lahko ohranimo le podatke, ki jih zahteva zakon, da potrdimo postopke, dejavnosti ali druga določena dejstva, medtem ko bodo izbrisani vsi podatki, ki jih ne zahteva zakon za zaščito pravic (npr. e-naslov, telefonska številka itd.). Vendar pa želimo poudariti, da bodo vaši podatki, tudi, če zgoraj omenjene zahteve ne bomo prejeli, blokirani in se bo prekinila vsakršna obdelava. Takšne podatke izbrišemo takoj, ko poteče zakonsko določen rok za nadzor in/ali preverjanje izjav ali prijav na katere se nanašajo.

 

Obveznost

 

Vsi podatki, zahtevani za namene iz točk 2-5 so obvezni.

 

Informacije iz odstavkov 1 in 6 so poljubni.

 

Posledice, če zavrnete posredovanje podatkov

 

Če se podatki, potrebni za izvajanje zgoraj navedenih ciljev ne posredujejo, odnosa z interesentom ne bo mogoče nadaljevati. Prav tako bo nemogoče pravilno izpolniti zahteve veljavne davčne / upravne / civilne zakonodaje, potrebne za nadaljevanje razmerja, s posledičnimi denarnimi kaznimi, upravnimi sankcijami, morebitnimi kazenskimi sankcijami, ukrepi za začasni odvzem ali preklic dovoljenj in / ali licenc, s strani pristojnih uradov, pri čemer je pisec v celoti izvzet iz vsakršne odgovornosti.

 

Osebe, ki bi se jim osebni podatki lahko posredovali

 

Osebne podatke se bo lahko posredovalo:

 

 1. osebju društva, ki je odgovorno in določeno za vodenje praks vezanih na storitev ali za obstoječe razmerje. Osebje je bilo ustrezno izobraženo glede zaščite osebnih podatkov in pravice do zasebnosti;
 2. vsem organom, pristojnim za nadzor pravilnosti izvajanj, navedenih v namenih zgoraj;
 3. bankam za vplačila in izplačila;
 4. obdelovalcem podatkov, tudi zunanjim (npr. svetovalec za delo, računovodja, odvetnik, zveze in združenja);
 5. državnim organov, predpostavljenim za preverjanje in kontrolo pravilnosti računovodskih in davčnih obveznosti v skladu z zakonodajo.

 

Vsekakor ostaja prepoved posredovanja vaših osebnih podatkov osebam, ki ne sodelujejo pri izvajanju storitev ali niso potrebni za izdelke oz. storitve, ki ste jih zahtevali.

 

PRAVICE INTERESENTA

 

V skladu z Direktivo EU 679/2016 lahko kadarkoli izvajate svoje pravice do upravljavca podatkov.

 

 1. Interesent ima pravico do potrdila o obstoju osebnih podatkov, ki ga zadevajo, tudi, če še niso registrirani in njihovo posredovanje v jasni obliki.
 2. Interesent ima pravico do pridobitve podatkov o:
 3. izvoru osebnih podatkov;
 4. namenu in načinu obdelave;
 5. uporabljeni logiki v primeru obdelave s pomočjo elektronskih orodij;
 6. upravljavcu, obdelovalcu, pooblaščencu za varstvo podatkov;
 7. subjektih ali kategorijah subjektov, ki se jim lahko posredujejo osebni podatki ali, ki bi se lahko seznanili z njimi kot obdelovalci ali zadolženi.
 8. Interesent ima pravico do:
 9. posodobitve, popravka oz., če želi, dopolnitve podatkov;
 10. izbrisa, spremembe v anonimno obliko ali blokade obdelanih podatkov, ki niso v skladu z zakonodajo, vključno s tistimi, ki jih ni treba hraniti v povezavi z namenom za katerega so bili zbrani ali kasneje obdelani;
 11. Interesent ima pravico ugovarjati, v celoti ali delno:
 12. iz legitimnih razlogov, obdelavi z njim povezanih osebnih podatkov, čeprav so skladni z namenom zbiranja;
 13. obdelavi z njim povezanih osebnih podatkov za namene pošiljanja reklamnega materiala, neposredne prodaje, za izvajanje tržnih raziskav ali tržno komunikacijo.

 

Glede na posredovane podatke boste v vsakem trenutku lahko do upravljavca obdelave uveljavljali pravice iz veljavnih predpisov, kot so: potrditev obstoja podatkov, izvor, namen, posodobitev, izbris, pravica do ugovora.

 

Za izvajanje teh pravic se boste morali obrniti na obdelovalca osebnih podatkov.

 

Upravljavec obdelave je Kulturno društvo »FOTO KLUB SKUPINA 75«.

 

Obdelovalec je predsednik društva »FOTO KLUB SKUPINA 75« g. Silvano PITTOLI.