Silvan Pittoli

Letnik1949. Sodeluje pri fotoklubu vse od njegovega nastanka. Veliko zaslugo ima, da je v 90. letih poživil delovanje kluba in mu tudi vseh deset let predseduje. Poleg organizacijske dejavnosti je uspešen tudi kot fotograf. Leta 1987 je prejel priznanje “Janez Puhar” za aktivno delo za razvoj umetniške fotografije. Pomembnejša priznanja: Nagrajen na razstavah Dia Primorska s 3. nagrado leta 1988 ter s 1. nagrado leta 1990. Priznanja je prejel na republiški dia razstavi 1990. Samostojne razstave: 1998 – Barvne oaze, Kulturni dom Corica; 1999. – Barvne oaze Števerjan. Dia projekcije: 1997 – Kulturni dom Gorica, Trst, Vrh in Jamlje: “Gore v sliki in besedi« 1999 – Steverjan: “Brda, iščem tvoje lepote in razkrivam tvoje skrivnosti”. Njegova dejavnost na področju fotografskega izražanja izvira iz sedemdesetih let. Pittoli je s svojimi posnetki uspel povezati z nedvomno fotografsko spretnostjo vizualno “sporočanje” z namenom, da opazovalca popelje do čustvenega doživljanja in do trenutnega stika ter razmišljanja. To je dosegel s stapljanjern skozi fotografski objekìiv s samim predmetom svojega opazovanja med iskanjem življenjske energije, ki ga premika, ali pomenljivih znakov življenjskostì, ki se obnavlja in umira. Podobe, ki jih je ujel med prostim ogledovanjem naravnega okolja, tiksira na film s tehnično neoporečnostjo in dobrirn kompozicijskim ravnovesjem, le ko so v sozvočju z avtorjevo notranjostjo, ki z barvo, vsebino, fotografsko usklajenostjo in s pazljivini izkoriščanjem prostorske globine poskusa posredovati napetost tistega svojega trenutka, ki ga doživlja za fotografsko lečo.

Pust