Fotografska razstava: BRESTOVEC 1915+100

Skupina75
vabi na otvoritev fotografske razstave
invita all’inaugurazione della mostra fotografica

»BRESTOVEC 1915+100«

v nedeljo 7.maja 2017 ob 16.00 uri
v strelskem jarku na Brestovcu – Vrh.

domenica 7 maggio 2017 alle ore 16.00
presso la Linea trincerata del monte Brestovec – San Michele del Carso –  Gorizia.

Fotografije članov Fotokluba Skupina75  o tematiki 1.svetovne vojne
natisnjene na aluminijasti podlagi ter na soških in kraških kanmih.
Priložnostni govor, nastop pevskih zborov Jezero iz Doberdoba, Skala iz Gabrij ter Coro Monte Sabotino iz Gorice.
Sledi obrok pri jamarskem domu Kraških Krtov.
Ob slabem vremenu se bo program odvijal v vinski kleti Grad Rubije na Vrhu.

Fotografie dei soci del Fotoclub Skupina75 sulle tematiche della gradne guerra
Stampate su supporti di alluminio e su sassi dell’Isonzo e pietre del Carso.
Programma culturale con la partecipazione dei cori  Jezero di Doberdo, Skala di Gabria
E Coro Monte Sabotino di Gorizia.
Chiusura conviviale presso il rifugio delle Talpe del Carso.
In caso di maltempo il programma si svolgera nella cantina
della casa vinicola Castello di Rubbia a San Michele del Carso.